اخبار
sadaf qajar
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه سومین جایزه علمی پروفسور رضا ملک زاده در زمینه بیماری‌های گوارش و کبد برگزیده این جایزه را مشخص نمود. این کارگروه متشکل از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ...
Prof.Mosleh (1)
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه سومین جایزه آقای پروفسور علی نقی مصلح شیرازی در زمینه طرح کسب و کار متشکل از اساتید دانشگاه شیراز، با بررسی دقیق پرونده های دریافتی در چند جلسه، هیچ کدام ...
mehboudi1
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه سومین جایزه آقای پروفسور فریدون مهبودی متشکل از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با بررسی دقیق پرونده های دریافتی در چند جلسه و انجام مصاحبه با چند نفر از آنان، ...
بنر فراخوان مجمع خیران خبه پرور فارس (.۲)
به موجب امضای تفاهم نامه همکاری مابین خیریه امین آراسته و مجمع خیران نخبه پرور فارس به منظور تحت حمایت گرفتن، بورسیه و ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی از تحصیل دانش آموزان و دانشجویان مستعد و کم برخوردار، در حوزه ...
WhatsApp Image 2022-09-06 at 15.07.03
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس‌، در مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین کنگره ملی گیاهپزشکی که در تاریخ ۱۲ شهریور ماه سال جاری در تهران برگزار شد از برگزیده جایزه علمی پروفسور کرامت الله ایزدپناه تقدیر به ...
WhatsApp Image 2022-09-06 at 15.03.01
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه اولین جایزه علمی پروفسور داریوش مولا در زمینه مهندسی شیمی در تاریخ ۱۲ شهریور ماه سال جاری با حضور کارگروه دانشگاه شیراز تشکیل و برگزیده این جایزه را مشخص نمودند. ...
omidbeygi
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه سومین جایزه علمی پروفسور رضا امید بیگی در زمینه گیاهان دارویی در تاریخ ۸ شهریور ماه سال جاری تشکیل و برگزیده این جایزه را مشخص نمود. اعضا این کارگروه از ...
khodami
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، با تشکیل کارگروه اولین جایزه مهندس حسن ممتحن (از پیشگامان عرصه مدیریتی و اقتصادی استان فارس) برگزیده اولین دوره این جایزه مشخص گردید. جناب آقای محمدمهدی خدامی، برگزیده اولین دوره این ...
WhatsApp Image 2022-08-23 at 8.03.31 PM
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه دومین جایزه علمی پروفسور محمد هادی ایمانیه در زمینه سلامت جامعه (متشکل از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز) در تاریخ ٣١ مردادماه سال جاری با بررسی کلیه پرونده های دریافتی، ...
WhatsApp Image 2022-08-23 at 10.00.02 PM
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه پنجمین جایزه علمی پروفسور سید حبیب فیروزآبادی(متشکل از اساتید دانشگاه شیراز، صنعتی شیراز، دانشگاه بوعلی همدان در زمینه شیمی آلی) با تشکیل جلسه نهایی در تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال ...
1 2 3 23
توسط
تومان