برگزاری جلسه توجیهی والدین

بنا بر گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، جلسه توجیهی و هم فکری مجمع با والدین دانش آموزان منتخب برنامه‌ی ملی شهاب، با محوریت برگزاری دوره تکمیلی مختص برگزیدگان دوره مقدماتی در سه هوش کلامی، فضایی و هنری، با حضور جناب آقای دکتر غلامی؛ ربیس اداره سمپاد آموزش و پرورش استان، جناب آقای دکتر فخار زاده؛ معاون بنیاد نخبگان استان فارس وعضو هیات مدیره مجمع خیران نخبه پرور فارس وسرکار خانم دکتر فیروزبخت؛ دکترای روانشناسی بالینی و عضو مجمع در روز پنجشنبه مورخ 1399/04/12 برگزار خواهد شد.

در این جلسه والدین با روند دوره‌ی تکمیلی، نحوه‌ی اموزش مجازی و امور مربوط به مشاوره آشنا و در خصوص نحوه‌ی اجرا با آنان همفکری خواهد شد. همچنین جلسه‌ی پرسش و پاسخ نیز برگزار می گردد.