کارگاه آموزشی راهکارهای پرورش خلاقیت
WhatsApp Image 2021-09-22 at 1.51.24 PM
  واحد دانش آموزی مجمع خیران نخبه پرور فارس با همکاری بنیاد نخبگان استان در راستای آموزش مهارت های فردی و اجتماعی به دانش آموزان مستعد برتر برنامه ملی شهاب در سطح استان اقدام به برگزاری کارگاه مجازی راهکارهای پرورش ...
توسط
تومان