نخبه
۷
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، دکتر شریف، مدیر عامل و دکتر فخارزاده عضو هیات مدیره مجمغ به همراه دو تن از کارشناسان بنیاد نخبگان استان فارس در تاریخ اول مرداد ماه از منطقه تالاب پریشان بازدید ...
aa
  به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، در پی سفر دکتر شریف، مدیر عامل و دکتر فخارزاده عضو هیات مدیره این مجمع به شهرستان کازرون در روز شنبه اول مرداد ماه 1401، مراسم تقدیر از دانش آموزان ...
توسط
تومان