موقوفه
b0749178-f04d-4a04-bfe1-b99f5cfcef04
معرفی با ارزشترین موقوفات دانشگاه های جهان رابطه تنگاتنگی بین وقف و پیشرفت علمی وجود دارد. در حقیقت وقف کمک بسیاری به رشد علمی در دنیا کرده ‌است.موقوفات علمی منابع مورد نیاز برای توسعه و رشد علم و تکنولوژی را ...
توسط
تومان