مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی
WhatsApp Image 2021-12-24 at 9.16.57 AM
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، به منظور پیگیری برنامه‌های بنیاد نخبگان و مجمع خیران نخبه پرور فارس، رئیس، معاون و کارشناس ارشد بنیاد نخبگان روز چهارشنبه اول دی ماه سال جاری ضمن شرکت در شورای آموزش ...
logo_madares_02
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس چهارمین جشنواره پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی از 19 تا 30 مهرماه برگزار شد. مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی که به همت جمعی از استعدادهای برتر و نخبگان ...
توسط
تومان