مجمع عمومی
۹۶۱۰۰۶-DSC_0182
سومین مجمع عمومی «مجمع خیران نخبه پرور فارس» برگزار گردید سومین مجمع عمومی «مجمع خیران نخبه پرور فارس» در روز چهارشنبه مورخ 6 دیماه 1396 با حضور استاندار فارس، شهردار شیراز، جمعی از رؤسا و مسئولان دانشگاه ها و دستگاه ...
majmae-omoomi
اولین مجمع عمومی «مجمع خیران نخبه پرور فارس» به عنوان اولین سازمان خیریه مردم نهاد فعال در حوزه نخبه پروری در کشور برگزار گردید. اولین مجمع عمومی «مجمع خیران نخبه پرور فارس» به عنوان اولین سازمان خیریه مردم نهاد فعال ...
توسط
تومان