مجمع، مجمع خیران نخبه پرور فارس، جایزه علمی، بورس تحصیلی، پروفسور هنجنی، قلب و عروق
۱۶۹۲۶۴۰۰۸
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس در تاریخ جمعه 29 مهرماه سال جاری در مراسم اختتامیه همایش تازه های اکوکاردیوگرافی در سال 2022 که به همت انجمن قلب فارس تشکیل گردیده بود، از آقای دکتر سید مجتبی ...
WhatsApp Image 2022-09-06 at 15.03.01
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه اولین جایزه علمی پروفسور داریوش مولا در زمینه مهندسی شیمی در تاریخ ۱۲ شهریور ماه سال جاری با حضور کارگروه دانشگاه شیراز تشکیل و برگزیده این جایزه را مشخص نمودند. ...
omidbeygi
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه سومین جایزه علمی پروفسور رضا امید بیگی در زمینه گیاهان دارویی در تاریخ ۸ شهریور ماه سال جاری تشکیل و برگزیده این جایزه را مشخص نمود. اعضا این کارگروه از ...
gh
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، با تشکیل کارگروه اولین جایزه علمی زنده یاد پروفسور علی محمد هنجنی ( از اساتید دانشگاه علوم‌ پزشکی شیراز در زمینه قلب و عروق)‌ در تاریخ ۸ مرداد ماه سال جاری، ...
توسط
تومان