رویداد سرو کاغذی
C-1
 این رویداد با طراحی دکتر محمدحسین امانت و به همت مجمع خیران نخبه‌پرور استان فارس و حمایت و همراهی بنیاد نخبگان فارس، اداره کل کتابخانه‌های عمومی فارس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و مرکز مطالعات ادبیات کودک و ...
توسط
تومان