دانش آموزان منتخب برنامه ملی شهاب
WhatsApp Image 2021-12-24 at 9.16.57 AM
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، به منظور پیگیری برنامه‌های بنیاد نخبگان و مجمع خیران نخبه پرور فارس، رئیس، معاون و کارشناس ارشد بنیاد نخبگان روز چهارشنبه اول دی ماه سال جاری ضمن شرکت در شورای آموزش ...
WhatsApp Image 2021-09-22 at 1.51.24 PM
  واحد دانش آموزی مجمع خیران نخبه پرور فارس با همکاری بنیاد نخبگان استان در راستای آموزش مهارت های فردی و اجتماعی به دانش آموزان مستعد برتر برنامه ملی شهاب در سطح استان اقدام به برگزاری کارگاه مجازی راهکارهای پرورش ...
WhatsApp Image 2021-09-22 at 1.50.37 PM
به گزارش واحد دانش آموزی مجمع خیران نخبه پرور فارس ، در جهت ارتقاء سطح مهارت‌های روان زیستی دانش آموزان منتخب برنامه ملی شهاب، اقدام به برگزاری کارگاه مجازی ارتباط موثر شد. این کارگاه در تاریخ 17 شهریور ماه جاری ...
توسط
تومان