خاتم
unnamed
در چهارمین فستیوال هنری 2021 در هند، خاتم ساز پیشکسوت شیرازی استاد غلامعلی اطمینان مقام اول طراحی جهان را از شورای جهانی صنایع دستی کسب نمودند. ایشان که به عنوان نماینده ایران در این فستیوال حضور داشتند، ازبین ۶۶کشور جهان ...
توسط
تومان