جوایز مجمع خیران نخبه پرور فارس
WhatsApp Image 2022-08-23 at 8.03.31 PM
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه دومین جایزه علمی پروفسور محمد هادی ایمانیه در زمینه سلامت جامعه (متشکل از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز) در تاریخ ٣١ مردادماه سال جاری با بررسی کلیه پرونده های دریافتی، ...
WhatsApp Image888
بنا به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، با توجه به درخواست این مجمع یازده جایزه علمی و کارآفرینی که در مجمع بنام بزرگان تعریف شده است توسط بنیاد ملی نخبگان، مورد تایید قرار گرفت. جوایز پروفسور سید ...
WhatsApp Image 2021-12-24 at 9.16.57 AM
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، به منظور پیگیری برنامه‌های بنیاد نخبگان و مجمع خیران نخبه پرور فارس، رئیس، معاون و کارشناس ارشد بنیاد نخبگان روز چهارشنبه اول دی ماه سال جاری ضمن شرکت در شورای آموزش ...
WhatsApp Image 2021-12-17 at 6.30.44 PM
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس در بخشی از نهمین همایش پاسداشت نخبگی، آقای محمد دلپسند به عنوان برگزیده سومین جایزه علمی پروفسور علیرضا سپاسخواه در زمینه مهندسی آب و آقای محراب اسمعیلی به عنوان برگزیده دومین ...
WhatsApp Image 2021-12-17 at 3.27.46 PM (1)
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس در جلسه ای که به منظور تقدیر از پژوهشگران استان فارس در تاریخ سه شنبه ۲۳ آذر ماه به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه شیراز و با حضور استاندار محترم فارس، ...
rezard_malekzade_01
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس دومین جایزه علمی پروفسور رضا ملک زاده استاد و پژوهشگر برجسته و توانمند حوزه گوارش و کبد و برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان، از میان دانش آموختگان و دانشجویان ...
WhatsApp Image 2021-11-17 at 8.59.35 AM
به منظور حمایت از کارآفرینان و نو ارزش آفرینان حوزه فرش، از سه نفر از فعالین این حوزه توسط مجمع خیران نخبه پرور فارس تقدیر به عمل آمد. در طی برگزاری پنجمین همایش ملی دستاوردهای پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان ...
Photo
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، در تاریخ ۲۱ آبان ماه سال جاری، همزمان با برگزاری اولین جلسه JCC در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با حضور متخصصان و پزشکان رشته‌های مختلف قلب، از جایزه علمی زنده ...
WhatsApp Image 2021-11-06 at 11.35.17 AM
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، از ۴ دانش آموز برگزیده جایزه زنده یاد غلامحسین پیرویان که توسط کارگروه ویژه‌ای متشکل از متخصصین آموزش و پرورش استان فارس و مجمع خیران نخبه پرور فارس، شناسایی شده بودند، ...
توسط
تومان