جوایز دانش آموزی مجمع خیران نخبه پرور فارس
WhatsApp Image888
بنا به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، با توجه به درخواست این مجمع یازده جایزه علمی و کارآفرینی که در مجمع بنام بزرگان تعریف شده است توسط بنیاد ملی نخبگان، مورد تایید قرار گرفت. جوایز پروفسور سید ...
aa
  به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، در پی سفر دکتر شریف، مدیر عامل و دکتر فخارزاده عضو هیات مدیره این مجمع به شهرستان کازرون در روز شنبه اول مرداد ماه 1401، مراسم تقدیر از دانش آموزان ...
WhatsApp Image 2021-09-22 at 1.29.22 PM
به گزارش واحد دانش آموزی مجمع خیران نخبه پرور فارس طی مراسمی در تاریخ 17 شهریورماه جاری از دانش آموز برگزیده نخستین جایزه تحصیلی دانش آموزی تعریف شده به نام پروفسور سید حبیب فیروزآبادی در زمینه شیمی و چهار نفر ...
توسط
تومان