جلسه کارگروه
shahab2
جلسه کارگروه اجرای شهاب متوسطه استان در راستای پیشبرد اهداف برنامه ملی شهاب، جلسه کارگروه اجرایی متوسطه شهاب در تاریخ  7/ 7/ 99 با حضور آقای قانونی (معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش‌ و پرورش فارس)، آقای دکتر فخارزاده (معاون ...
توسط
تومان