بیماری های قلبی
Photo
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، در تاریخ ۲۱ آبان ماه سال جاری، همزمان با برگزاری اولین جلسه JCC در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با حضور متخصصان و پزشکان رشته‌های مختلف قلب، از جایزه علمی زنده ...
توسط
تومان