بورس تحصیلی
WhatsApp Image888
بنا به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، با توجه به درخواست این مجمع یازده جایزه علمی و کارآفرینی که در مجمع بنام بزرگان تعریف شده است توسط بنیاد ملی نخبگان، مورد تایید قرار گرفت. جوایز پروفسور سید ...
WhatsApp Image 2021-11-05 at 9.24.28 PM
به منظور شناسایی دانشجویان برگزیده بورسیه استاد ذوالانواری، جلسه فوق العاده ای از کارگروه تشکیل و پرونده ۹ نفر از متقاضیان فعال در حوزه کارآفرینی که به دبیرخانه پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران ...
توسط
تومان