اولین مجمع عمومی «مجمع خیران نخبه پرور فارس» به عنوان اولین سازمان خیریه مردم نهاد فعال در حوزه نخبه پروری  در کشور برگزار گردید.
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
تازه سازی