بسمه تعالی

فراخوان "جایزه ایده رامک"

 

در راستای حمایت از فعالیت های نخبه پروری، به منظور افزایش مشارکت عمومی و ترغیب به تفکر علمی و خلاقانه به منظور ارتباط بیشتر و مؤثرتر جامعه و صنعت با افق بهبود کیفیت زندگی بشر، مجمع خیران نخبه پرور فارس با مشارکت و حمایت شرکت فرآورده های لبنی رامک، اقدام به برگزاری مسابقه ایده پردازی در حوزه چالش های موجود در صنایع لبنی نموده است. هدف این فعالیت که تحت عنوان "جایزه ایده رامک" انجام می گیرد، ترغیب جامعه به تفکر خلاق و دریافت ایده های مردمی جهت ارتقا سطح سلامت جامعه با استفاده از فرآورده های لبنی است.

ایده های مرتبط با محور اصلی و در قالب زمینه های مورد نظر از آحاد افراد جامعه در قالب فرمت اعلام شده از طریق وب­گاه تا تاریخ 30 خرداد دریافت و سپس در بازه زمانی یک ماه توسط کارگروههای تخصصی، مورد داوری قرار خواهد گرفت.

به سه ایده برتر هر زمینه که واجد شرایط باشند جوایزی تعلق خواهد گرفت، همچنین به یک ایده ممتاز که واجد شرایط پیاده سازی باشد به صورت مجزا جایزه ای ویژه معادل .... تقدیم خواهد شد و شرکت رامک در استفاده از ایده ها مختار است.

محور اصلی ایده

راهکار عملیاتی افزایش سرانه مصرف لبنیات صنعتی در خانواده به منظور ارتقا سلامت عمومی

زمینه های ارائه ایده:

فرهنگی- اجتماعی

ساختاری – تولیدی

هنری- تبلیغی

آزاد

ضوابط ایده ارائه شده جهت داوری

  • راهکارهای پیشنهادی می بایست حتما کاربردی، عملیاتی، خلاقانه و نوآورانه باشند.
  • ارائه ایده صرفاً از طریق سامانه shiraz-feca.ir باید انجام پذیرد.
  • چنانچه فرد مایل به ارائه چندین ایده ی مستقل باشد، باید هر ایده را به صورت جداگانه در سامانه ی مربوطه ثبت نماید، همچنین جهت اصلاح و بهبود ایده های ثبت شده در سامانه، لازم است ایده اصلاح شده در قالب فایل جدید در سامانه ثبت گردد.
  • ایده ها می بایست در قالب فایل نوشتاریِ پیوست، در حداکثر ....کلمه ارائه شوند و در سامانه بارگذاری گردد.

 

نحوه ی ارزیابی و جوایز

ایده های دریافتی توسط کمیته "جایزه ایده رامک" که مطابق ضوابط مجمع خیران نخبه پرور فارس تشکیل می شود ارزیابی اولیه شده و سپس در کارگروههای تخصصی مرتبط با زمینه مورد نظر تحت ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفت و در صورت احراز شرایط مدنظر، نتایج توسط مجمع خیران نخبه پرور به برگزیدگان اعلام خواهد شد.

به برگزیدگان علاوه بر جوایز نقدی، لوح تقدیر و تندیس جایزه ی رامک نیز تقدیم خواهد شد.

 

نحوه ی شرکت در مسابقه

 واجدین شرایط با ثبت و تکمیل اطلاعات فردی درخواستی از طریق سامانه www.shiraz-feca.ir   حداکثر تا 30 خرداد سال 1397 فایل ایده خود را ثبت و بارگذاری نموده، بدینوسیله در این مسابقه شرکت خواهند نمود.

این مسابقه هیچ محدودیت سنی و مدرک تحصیلی برای شرکت کنندگان ندارد.

 

 

 

فرم ایده ارسال ایده