• حمایت شماره یک
 • اعطاء جایزه به ‌‌نام بزرگان و فرهیختگان

 • به منظور الگوسازی از نخبگان، شخصیت‌‌های علمی و افراد صاحب نام و ایجاد روحیه تلاش و خودباوری در میان اساتید،دانشجویان و پژوهشگران، همه‌‌ساله جوایزی را تعریف،اعلام و متناسب با رشته تخصصی آن‌‌ها به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران که فعالیت های اثرگذاری را انجام داده باشند اعطاء میگردد.
 • حمایت شماره دو
 • اعطاء بورس تحصیلی

 • به ‌‌منظور تشویق، ترغیب و حمایت از نوجوانان و جوانان مستعدی که به دلایلی در ادامه فعالیت‌‌های علمی خود با محدودیت‌‌ها و مشکلاتی مواجه هستند، کمک هزینه تحصیلی، جایزه تحصیلی، پژوهانه تحقیقاتی و غیره تعریف و به صورت بلاعوض به دانش آموزان و دانشجویان پرداخت می‌‌گردد.
 • حمایت شماره سه
 • اعطاء وام قرض الحسنه

 • به منظور حمایت و ترویج فرهنگ نخبه پروری از مخترعینی که دارای اختراع ثبت شده (دارای کد ثبت اختراع از سازمان ثبت اختراعات) بوده و در مسیر تجاری‌‌ سازی تولیدات خود نیاز به پشتیبانی دارند و هم‌‌چنین پژوهشگرانی که برای اجرای طرح‌‌های کاربردی خود نیاز به همکاری داشته باشند، وام‌‌هایی در قالب وام قرض‌‌الحسنه اعطاء می گردد.
 • حمایت شماره چهار
 • حمایت از مستعدین ایده‌‌پرداز

 • به منظور بستر سازی هدایت، کشف، تشویق و ترغیب و حمایت از نوجوانان و جوانان مستعد ایران و پژوهشگران جوان، در جهت بهره گیری و به ثمر رساندن ایده های پژوهشی و کاربردی خود، مساعدت‌‌های لازم در این زمینه در قالب اعطاء وام پژوهانه و یا وام‌‌ های قرض الحسنه به این عزیزان از سوی مجمع خیران نخبه پرور استان فارس به ‌‌عمل می آید.
 • حمایت شماره پنج
 • حمایت از مؤسسات و مجموعه های حامی مستعدان و نخبگان

 • به منظور تلاش جهت گسترش و سامان دهی فرهنگ نخبه ‌‌پروری و همچنین تشویق و ترغیب مؤسسات و مجموعه های مرتبط با حوزه فعالیت ‌‌های نخبه پروری و حمایت از مستعدان و نخبگان، در این زمینه از سوی مجمع خیران نخبه پرور استان فارس همه ساله بسته های حمایتی مختلفی برای مجموعه های مذکور تعریف و به برترین مجموعه ها اعطا می نماید.
 • حمایت شماره شش
 • حمایت از ایجاد زیرساخت هایی برای پیشرفت مستعدان و نخبگان

 • به منظور هدایت و حمایت از استعدادهای برتر برای ایجاد فرصت‌‌های رشد و حضور فعال آنان در جامعه از آن‌‌جا که برای شکوفایی استعداد مستعدان و بروز توانمندی نخبگان، ایجاد زیرساخت های تحقیقاتی، رفاهی و ... یکی از شاخصه های مهم است؛ مجمع خیران نخبه پرور فارس حمایت از ایجاد زیرساخت های لازم در این زمینه ها را در دستور کار دارد.