واحد دانش آموزی مجمع خیران نخبه پرور فارس از برگزاری جلسه ای در روز دوشنبه 99/10/15 با حضور جناب آقای دکتر فخارزاده عضو هیئت مدیره مجمع، جناب آقای دکتر غلامی رییس سمپاد، جناب آقای اسماعیلی رییس سازمان دانش آموزی آموزش و پرورش فارس و سرکار خانم عظیمی معاون فعالیت‌های آموزشی سازمان دانش آموزی استان فارس گزارش داد، در این جلسه ابتدا توسط معاون بنیاد نخبگان استان فارس نحوه مشارکت سازمان دانش آموزی در فرایند هدایت پیش‌بینی شده در برنامه ملی شهاب مورد بررسی قرار گرفت. رییس اداره سمپاد استان فارس نیز به معرفی برنامه ملی شهاب و طرح هاد در دوره متوسطه اول پرداختند و آقای اسماعیلی  توانمندی‌ها و برنامه‌های جاری سازمان دانش آموزی را تشریح نمودند. در این جلسه مطرح شد که با توجه به برنامه‌های جاری و سوابق گذشته، سازمان دانش آموزی در راستای هدایت هوش اجتماعی دارای سابقه و تجربه حتی میدانی است. مقرر شد که کارشناسان سازمان دانش آموزی نسبت به ارایه یک محتوای هدایتی شامل دوره‌های مقدماتی و تکمیلی و همچنین روش هدایت بعد از آن اهتمام ورزند و به علاوه نحوه ارزیابی ابتدایی و ظرفیت دوره‌ها نیز مشخص گردد. اداره سمپاد نیز قرار شد که مطابق ظرفیت براساس نتایج خروجی برنامه ملی شهاب دانش آموزان مستعد پایه هفتم به تعداد 3-2.5 برابر ظرفیت را معرفی نمایند. بنیاد نخبگان استان فارس به همراه مجمع خیران نخبه پرور فارس درامور پشتیبانی و نظارت همیار خواهند بود. جناب آقای اسماعیلی با  تاکید بر این‌که اهداف این برنامه در راستای اهداف سازمان در اجرای طرح‌هایی چون مسابقات بازی‌های فکری رویش، خبرگزاری پانا، انتخابات دانش آموزی و... قرار می‌گیرد از تعامل با عوامل اجرایی شهاب استقبال کردند و قول همکاری دادند.