به گزارش واحد دانش آموزی مجمع خیران نخبه پرور فارس درجلسه ای که 99/10/15  با حضور جناب آقایان دکتر فخارزاده عضو هیئت مدیره مجمع، دکترغلامی رییس سمپاد، جناب آقای رحیمی رییس انجمن اولیا و مربیان آموزش وپرورش و جناب آقای شهوند کارشناس این اداره برگزار شد، نحوه حمایت انجمن اولیا و مربیان از برنامه ملی شهاب مورد تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه مقررشد که سه جلسه از برنامه‌های انجمن اولیا و مربیان به معرفی برنامه ملی شهاب اختصاص یابد، دراین برنامه‌ها که با جلسه توجیهی مسئولین انجمن‌های اولیا و مربیان و همکاری کارگروه مشاوره شروع خواهد شد قصد بر آن است که علاوه بر آشنایی با برنامه، مبانی شهاب در خانواده آموزش داده شوند و حوزه‌های استعدادی معرفی گردند. همچنین راهکار‌های همکاری خانواده با آموزگاران وعوامل اجرایی نیز متذکر گردد. در راستای معرفی این برنامه ملی و نحوه همکاری خانواده‌ها دراجرای موثر آن توافق گردید که اداره سمپاد برای تولید محتوای ثمر بخش آموزشی و همچنین معرفی مدرسین واجد شرایط  با این انجمن تعامل داشته باشد.