به گزارش واحد دانش آموزی مجمع خیران نخبه پرور فارس در روز پنج شنبه مورخ 10/4/ 99 جلسه‌ی کمیته راهبردی این واحد با حضور8 تن از صاحب نظران درمحل بنیاد نخبگان فارس برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر فخارزاده به معرفی آیین نامه واحد دانش آموزی مجمع خیران نخبه پرور فارس پرداختند. سپس در خصوص سه دسته جایزه‌هایی که از طرف خیران نیک اندیش به منظور حمایت از مستعدین برتر دانش آموزی اختصاص یافته بود بحث به عمل آمد و مقرر شد که از 10 جایزه مرحوم دکتر بهبودیان در زمینه ریاضی و آمار، 3 جایزه به دوره ابتدایی، 3 جایزه به دوره متوسطه اول و 4 جایزه به دوره متوسطه دوم اختصاص یابد. هم چنین 4 مشوق دانش آموزی اختصاص یافته از طرف آقایان پیرویان به پایه ابتدایی شهرستان کازرون و نیز 4 جایزه زنده یاد ممتحن به هنرستان‌های فنی حرفه ای در سطح استان اختصاص می یابد.

در مورد هر جایزه کارگروه هایی پیش بینی شده است که 2/5 برابر ظرفیت را از بین دانش آموزان مستعد به کمیته راهبردی معرفی نمایند. این کار گروه‌ها فرآیند هدایت یک سال تحصیلی منتخبین را نیز بر عهده خواهند داشت.