به همت واحد دانش آموزی مجمع خیران نخبه پرور فارس، سپس هماهنگی های لازم با معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش اقلید، ارزیابی دانش آموزان منتخب خروجی شهاب توسط کارشناسان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در بعد از ظهر 99/9/26 انجام گرفت.

این برنامه که به همت و پشتیبانی مجمع خیران نخبه پرور فارس و برنامه‌ریزی شایسته آموزش و پرورش اقلید به انجام رسید، حاصل همکاری بنیاد نخبگان و اداره آموزش و پرورش بود که در طی آن، مجموعاً  ۱۵۶ دانش آموز در سه حوزه استعدادی مورد ارزیابی قرار گرفتند. واحد دانش‌آموزی مجمع با همکاری نهادهای ذی ربط در حال برنامه ریزی جهت برگزاری آموزش های توانمندسازی استعدادی جهت دانش آموزان منتخب است.