جلسه کارگروه اجرای شهاب متوسطه استان

 

در راستای پیشبرد اهداف برنامه ملی شهاب، جلسه کارگروه اجرایی متوسطه شهاب در تاریخ  7/ 7/ 99 با حضور آقای قانونی (معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش‌ و پرورش فارس)، آقای دکتر فخارزاده (معاون بنیاد نخبگان استان فارس)، آقای دکتر غلامی (رئیس اداره سمپاد آموزش و پرورش استان فارس)، آقای فیروزی (رئیس اداره دوره ابتدایی دوم آموزش و پرورش استان فارس)، آقای علوی (رئیس کارگروه های آموزشی آموزش و پرورش استان فارس)، آقای موسوی (کارشناس ارشد معاونت متوسطه)، آقای رحیمی (رئیس انجمن اولیا و مربیان استان فارس)، و خانم قربانی (کارشناس ارشد معاون متوسطه) تشکیل گردید.

در این جلسه که در اداره کل آموزش و پرورش استان فارس برگزار شد، مسئولان نقطه نظرات خود را در رابطه با اجرا و پیشبرد برنامه ی شهاب بیان کردند و شرح وظایف ادارات مختلف مقاطع ابتدایی و متوسطه در اجرای برنامه شهاب مرور شد. ضمنا آقای دکتر فخارزاده گزارشی از روند برنامه ی شهاب و نحوه ی هدایت پیشنهادی در سه حوزه ی فضایی، کلامی و هنری برای 12 منطقه از استان فارس را ارائه کردند.

مقرر گردید که نشستی توجیهی با معاونین و رابطین شهاب متوسطه ادارات 12 منطقه آموزش و پرورش در اسرع وقت برگزار گردد، همچنین مقرر شد که محتوای نشست، طی یک جلسه تخصصی در 12/ 7 /99 تعیین گردد و نحوه اجرای آن نیز مشخص شود.