آغاز ثبت نام دوره پسادکتری امید مجمع خيران نخبه پرور فارس

 

جهت کسب اطلاعات بیشتردر سایت مجمع به لینک shiraz-feca.ir/fa

و یا در اینستاگرام به لینک  instagram.com مراجعه فرمایید.