اهدای 650 میلیون ریال برای اعطا بورس تحصیلی و توانمندسازی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد با نام مرحومه حاجیه خانم سکینه منزه (ممتحن)


به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، جناب آقای مهندس حسن ممتحن به نمایندگی از خانواده به منظور پاسداشت مقام ارزشمند مادر خود مرحومه حاجیه خانم سکینه منزه، به عنوان بانویی با ایمان و نیکوکار و اسوه نجابت و پاکدامنی و برگزیده مادر نمونه سال 1398 بنیاد بین المللی مادر، با اهدای 650 میلیون ریال به مجمع، اقدام به تعریف بورس تحصیلی و توانمندسازی ویژه دانش آموزان و دانشجویان مستعد به نام ایشان نمودند.
این جایزه همه ساله به دانش آموزان و دانشجویان مستعدی که توسط مجمع شناسایی خواهند شد اعطا می گردد.