ضمن تشکر ازشما همراهان مجمع خیران نخبه پرور فارس، لینک عضویت در گروه اطلاع رسانی مجمع را در اختیار شما قرار داده وخواهشمندیم به منظور ترویج فرهنگ حمایت از نیروهای انسانی توانمند که مهمترین رسالت این مجمع می باشد، گروه اطلاع رسانی مجمع را به افرادی که حضور ایشان در گروه فضای مجازی و اطلاع از فعالیت های مجمع می تواند موجب گسترش بیش از پیش این فرهنگ گردد، معرفی نمایید. (با توجه به محدودیت گروه های واتس آپی، سه گروه تا کنون تشکیل شده تا در صورت تکمیل ظرفیت هر کدام گروه بعدی عضوپذیری نماید.)
گروه اول:
https://https://chat.whatsapp.com/LrQYYFtIVHMGC38noexxaU/LrQYYFtIVHMGC38noexxaU

گروه دوم:

https://chat.whatsapp.com/HIlSYfY5vSZ3GM8C1TaSWR
گروه سوم:

https://chat.whatsapp.com/Gv1Z0TiVgHq38FiVLlrLEq