همکاری با سمن های فعال در سطح استان فارس در راستای اهداف مجمع


یکی از رویکردهای مجمع خیران نخبه پرور فارس، ایجاد ارتباط و زمینه های همکاری با سمن های فعال در سطح استان فارس در زمینه های مرتبط با اهداف مجمع می باشد؛ تا از این طریق با هم افزایی و استفاده از ظرفیت های طرفین بتوانیم اقدامات مؤثرتر و اثر بخش تر را در زمینه حمایت از استعدادهای برتر و توانمند استان در مناطق مختلف انجام دهیم.
در این راستا تاکنون در سطح شیراز همکاری های خوبی با شورای عالی خیریه فارس، انجمن مددکاری ایتام مهدی فاطمه (عج)، موسسه فرهنگی-آموزشی حضرت علی ابن حمزه (ع)، بنیاد کودک و موسسه فرهنگی ناسوتی فرد شیراز صورت گرفته و در آینده نیز به امید خداوند متعال اقدامات مؤثرتری انجام خواهد شد. در سطح شهرستان های استان فارس نیز، مجمع برای ایجاد نمایندگی با همکاری خیران بومی شهرستان ها اعلام آمادگی می نماید؛ اما اولویت اصلی، همکاری با سمن های فعال در شهرستان ها و همکاری در قالب عقد تفاهم نامه های عملیاتی می باشد، که تاکنون اولین و مؤثرترین همکاری در سطح شهرستان های استان با موسسه خیریه و خدمات اجتماعی احسان شهرستان خنج صورت پذیرفته و از سال 97 اقدامات خوبی در زمینه حمایت از دانش آموزان مستعد شهرستان خنج با همکاری این موسسه اجرایی گردیده است. به امید خداوند متعال در حال رایزنی با سمن های چند شهرستان دیگر استان برای فعال کردن دفاتر نمایندگی مجمع در شهرستان ها هستیم که به زودی نتایج آن ها اطلاع رسانی خواهد شد.