برای اولین بار در کشور حمایت خیران از دوره های پسادکتری عملیاتی شد


به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور، با امضا تفاهم نامه میان بنیاد ملی نخبگان و مجمع خیران نخبه پرور فارس، برای اولین بار در کشور، خیران نیک اندیش از پژوهشگران دوره های پسادکتری حمایت خواهند کرد.


براساس این تفاهم نامه متقاضیان دوره پسادکتری شهید دکتر چمران بنیاد ملی نخبگان، در صورت کسب امتیازات لازم برای گذراندن دوره مذکور و در صورت تمایل به فعالیت در دانشگاه های دولتی پهنه جنوب کشور، برای دریافت تسهیلات دوره پسادکتری امید به مجمع معرفی خواهند شد.
در قالب این تفاهم نامه به 10 نفر از پژوهشگران منتخب، ماهیانه حقوق و مزایای معادل استادیار پایه یک دانشگاه به عنوان حق الزحمه پرداخت خواهد شد؛ که براساس تفاهم نامه مذکور 50% از این مبلغ توسط بنیاد ملی نخبگان و 50% توسط مجمع و موسسه حامی طرح پژوهشی پژوهشگر تأمین می گردد.
علاوه بر این پژوهشگران این دوره، از سایر حمایت های بنیاد ملی نخبگان از جمله بیمه تکمیلی درمان، اعتبار ارتباطات علمی، وام مسکن و هدیه ازدواج برخوردار خواهند شد.
متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مجمع shiraz-feca.ir مراجعه نمایند.