فرصت­های ایجاد شده دوره‌های پسا دکتری در دانشگاه های شیراز

 

دکتر حبیب شریف مدیر عامل مجمع خیران نخبه ­پرور فارس در تشریح اقدامات انجام شده توسط این مجموعه با همکاری بنیاد نخبگان فارس، برای ایجاد فرصت های بیشتر برای دانش آموختگان مقطع دکتری رشته های مختلف دانشگاه های کشور برای فعالیت های پژوهشی در دانشگاه های شیراز در قالب دوره پسا دکتری تقاضا محور (یعنی طرحی که بر اساس نیاز نهادهای دولتی یا غیر دولتی در قالب قرارداد بین دانشگاه و نهاد مربوطه انجام می‌شود) و دوره پسا دکتری اولویت محور (یعنی طرحی که بر اساس یکی از اولویت های پژوهشی در اسناد رسمی علم و فناوری کشور انجام می‌شود)، موارد و فرصت‌ها را معرفی نمود.

وی گفت در حال حاضر دانش آموختگان برتر دوره دکتری می توانند از طریق یکی از فرصت‌های زیر اقدام به ارائه درخواست دوره پسا دکتری نمایند.

  • پسا دکتری بنیاد ملی نخبگان: در سال تحصیلی 99-98 تعداد 50 پسا دکتری شهید چمران از طریق بنیاد ملی نخبگان اختصاص یافت که در یک فضای رقابتی در بین متقاضیان سراسر کشور توزیع شد و سهمیه استان فارس از این تعداد تنها 2 مورد بود که دانش ­آموختگان دانشگاه شیراز از آن بهره­مند گردیدند. در سال تحصیلی جدید با ایجاد دو فرصت دیگر یعنی:

الف) انعقاد تفاهم‌نامه فی ­مابین بنیاد ملی نخبگان با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ۵۰ سهمیه دیگر به تعداد فوق اضافه گردید.

ب) با انعقاد تفاهم نامه فی مابین بنیاد ملی نخبگان و مجمع خیران نخبه پرور فارس تعداد ۱۰ سهمیه دیگر به ۱۰۰ مورد فوق افزوده شد که این ۱۰ نفر مختص استان فارس و در قالب پسا دکتری امید (ویژه شهید چمران) می ­باشد.

لازم به ذکر است که در دوره پسا دکتری شهید چمران دانش آموختگان می بایست، با مراجعه به سایت بنیاد ملی نخبگان به آدرس bmn.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند و برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پسا دکتری امید به سایت مجمع خیران نخبه پرور فارس به آدرس shiraz-feca.ir مراجعه نمایند.

 مبلغ حق الزحمه پرداختی به دانش آموختگان معادل حقوق استادیار پایه یک بوده و این افراد از سایر تسهیلات بنیاد ملی، شامل هزینه شرکت و ارائه مقاله در همایش های داخل یا خارج، بیمه تکمیلی، وام مسکن و ... برخوردار خواهند بود.

2) پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران: دانش آموختگان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت insf.org مراجعه نمایند.

3) پسادکتری مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران و دانشگاه شیراز: با همکاری مجمع خیران نخبه­ پرور فارس دو تفاهم­ نامه بین دانشگاه شیراز و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور منعقد گردید.

 

الف) پسادکتری ویژه: اختصاص ۸ دوره پسا دکتری با پرداخت معادل ۸۰ درصد حقوق استادیار پایه یک به عنوان حق الزحمه دانش آموختگان که ۷۰ درصد این مبلغ توسط صندوق و ۳۰ درصد آن توسط دانشگاه تامین خواهد شد. ضمناً یک گرنت پژوهشی معادل ۵۰ درصد مبالغ پرداختی به دانش آموختگان نیز توسط صندوق تامین خواهد شد.

ب) پسادکتری عادی: اختصاص ۱۰ دوره پسا دکتری با پرداخت معادل ۸۰ درصد حقوق استاد پایه یک به عنوان حق‌الزحمه دانش‌آموختگان که ۷۰ درصد این مبلغ توسط صندوق و ۳۰ درصد آن توسط دانشگاه تامین خواهد شد. در این حالت گرنت پژوهشی اختصاص نیافته است، اما چنانچه طرح تحقیقاتی مورد نظر تقاضا محور باشد و 50 درصد حق الزحمه دانش‌آموختگان توسط نهاد متقاضی تامین گردد، حداکثر مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال گرانت پژوهشی توسط مجمع خیران نخبه پرور اختصاص خواهد یافت.

4) پسا دکتری مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران و دانشگاه صنعتی شیراز: با همکاری مجمع خیران نخبه ­پرور فارس­ تفاهم نامه ای بین دانشگاه صنعتی شیراز و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور منعقد گردید که بر اساس آن 15 دوره پسا دکتری با پرداخت معادل ۸۰ درصد حقوق استاد پایه یک به عنوان حق‌الزحمه دانش‌آموختگان که ۷۰ درصد این مبلغ توسط صندوق و ۳۰ درصد آن توسط دانشگاه تامین خواهد شد. در این حالت گرانت پژوهشی اختصاص نیافته است، اما چنانچه طرح تحقیقاتی مورد نظر تقاضا محور باشد و 50 درصد حق الزحمه دانش‌آموختگان توسط نهاد متقاضی تامین گردد، حداکثر مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال گرانت پژوهشی توسط مجمع خیران نخبه پرور اختصاص خواهد یافت.

5) پسادکتری مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران و دانشگاه علوم پزشکی شیراز: با همکاری مجمع خیران نخبه­پرور فارس تفاهم­نامه­ای بین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور منعقد گردید که بر اساس آن ۱۰ دوره پسا دکتری با پرداخت معادل ۸۰ درصد حقوق استاد پایه یک به عنوان حق‌الزحمه دانش‌آموختگان که ۷۰ درصد این مبلغ توسط صندوق و ۳۰ درصد آن توسط دانشگاه تامین خواهد شد. در این حالت گرانت پژوهشی اختصاص نیافته است، اما چنانچه طرح تحقیقاتی مورد نظر تقاضا محور باشد و 50 درصد حق الزحمه دانش‌آموختگان توسط نهاد متقاضی تامین گردد، حداکثر مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال گرانت پژوهشی توسط مجمع خیران نخبه پرور اختصاص خواهد یافت.

6) پسادکتری فناورانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز: با هدف تربیت پژوهشگران فناور حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی شیراز این دوره تعریف شده است که براساس آن پژوهشگر ماهیانه 20 میلیون ریال حق الزحمه و مبلغ 540 میلیون ریال گرانت پژوهشی دریافت می نماید. مجمع خیران نخبه پرور فارس برای حمایت از این دوره مبلغ 20 میلیون ریال به حق الزحمه ماهیانه پژوهشگران اضافه نموده است. علاقه مندان می توانند برای اطلاع از جزییات این دوره به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه نمایند. 

7) پسا دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز: با هدف تربیت پژوهشگران حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی شیراز این دوره تعریف شده است که براساس آن پژوهشگر ماهیانه 20 میلیون ریال حق الزحمه و مبلغ 172 میلیون ریال گرانت پژوهشی دریافت می نماید. مجمع خیران نخبه پرور فارس برای حمایت از این دوره مبلغ 10 میلیون ریال به حق الزحمه ماهیانه پژوهشگران اضافه نموده است. علاقه مندان می توانند برای اطلاع از جزییات این دوره به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه نمایند. 

 

 

 برای اطلاع کلیه همکاران اعضای هیأت و دانشجویان دکتری از امکانات ایجاد شده در استان فارس موارد فوق و موارد مربوط به دانشگاه‌های صنعتی شیراز و علوم پزشکی شیراز در جدول زیر به طور خلاصه ارائه می گردد.

 

ردیف

متولی دوره

مبلغ حق الزحمه

کمک هزینه پژوهشی

نوع طرح

کسب اطلاعات بیشتر

تعداد

1.       

بنیاد ملی نخبگان در قالب جایزه پسادکتری شهید چمران

معادل حقوق استادیار پایه یک دانشگاه

ندارد

اولویت محور

تقاضا محور

bmn.ir

 

2.       

بنیاد ملی نخبگان با همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در قالب جایزه پسا دکتری شهید چمران

معادل حقوق استادیار پایه یک دانشگاه

ندارد

اولویت محور

تقاضا محور

bmn.ir

 

3.       

بنیاد ملی نخبگان و مجمع خیران نخبه پرور فارس در قالب دوره پسا دکتری امید

معادل حقوق استادیار پایه یک دانشگاه

 

اولویت محور

تقاضا محور

Shiraz-feca.ir

  10

4.       

دانشگاه شیراز و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در قالب دوره ویژه پسا دکتری

معادل 80درصد حقوق استادیار پایه یک دانشگاه

دارد

اولویت محور

تقاضا محور

مراجعه به معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز

   8

5.       

دانشگاه شیراز، مجمع خیران نخبه پرور فارس و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

معادل 80درصد حقوق استادیار پایه یک دانشگاه

ندارد

اولویت محور

تقاضا محور

مراجعه به معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز

  10

6.       

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مجمع خیران نخبه پرور فارس و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

معادل 80درصد حقوق استادیار پایه یک دانشگاه

ندارد

اولویت محور

تقاضا محور

مراجعه به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  10

7.       

دانشگاه صنعتی شیراز، مجمع خیران نخبه پرور فارس و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

معادل 80درصد حقوق استادیار پایه یک دانشگاه

ندارد

اولویت محور

تقاضا محور

مراجعه به معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز

  15

8.       

دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مجمع خیران نخبه پرور فارس در قالب دوره پسا دکتری فناورانه

حداکثر 40 میلیون ریال

560 میلیون ریال

تقاضا محور

مراجعه به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

9.       

دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مجمع خیران نخبه پرور فارس در قالب دوره پسادکتری پژوهشی

حداکثر 30 میلیون ریال

172 میلیون ریال

اولویت محور

تقاضا محور

مراجعه به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

دانش آموختگان دانشگاه های سراسر کشور با توجه به سوابق علمی خود می توانند با بررسی دقیق و مطالعه شرایط هر کدام از فرصت های ایجاد شده فوق، نسبت به انتخاب نوع پسادکتری مورد نظر اقدام نمایند. بدیهی است ارسال تقاضای همزمان در چند نوع از این دوره ها نیز میسر است، اما در نهایت هر متقاضی قادر به انجام یکی از موارد خواهد بود.