پس از برگزاری مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی دانش آموزان مجمع خیران نخبه پرور فارس در آبان ماه سال جاری با حضور 74 نفر از دانش آموزان برگزیده مرحله اول، علاوه بر کار داوطلبانه که حتما تمام دانش اموزان بایستی انجام می دادند، 7 پروژه برای دانش آموزان تعریف شد تا افرادی که موفق به انجام پروژه ها براساس آموزش های ارائه شده در دوره ها شوند به مرحله سوم برنامه راه یابند.

پس از دریافت پروژه ها از دانش آموزان و بررسی در کمیته های داوری مربوطه، افراد زیر به عنوان برگزیدگان مرحله دوم مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی انتخاب شدند: (اسامی به ترتیب حروف الفبا می باشند)

توجه: دانش آموزانی که گزارش پروژه های علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی ایشان تایید شده تا 02 بهمن ماه برای ارسال پروپوزال خود فرصت دارند.

زمان و مکان مرحله سوم متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

ردیف

 نام

 نام خانوادگی

 آفرینش ادبی

 کتابخوانی

گزارش علوم انسانی  پایه و علوم

گزارش فنی و  مهندسی

1

معصومه

ابوالحسن بیگی

-

تایید

-

-

2

محمد متین

اژدری

-

تایید

-

-

3

کیمیا

ایزدی

-

تایید

-

-

4

فاطمه زهرا

بدری

تایید

-

-

-

5

نادیا

بذرافشان

-

-

تایید

-

6

معراج

تقی مصلح

-

-

تایید

تایید

7

مهلا

تقی مصلح

-

-

تایید

تایید

8

زهرا  

توکلی

تایید

-

-

-

9

سونیا

چمن ورزی

-

تایید

-

-

10

سحر

حمیدی

-

تایید

تایید

-

11

ریحانه

خاوند

تایید

تایید

-

-

12

نرگس  

خسروی

-

تایید

تایید

-

13

امیدرضا

رضایی

تایید

-

-

-

14

فاطمه

رهبر

-

-

تایید

-

15

نجمه

زارع

-

-

تایید

تایید

16

راضیه

ساجد

-

تایید

-

-

17

بیتا

سلیمانی

-

-

تایید

تایید

18

راضیه

شفیعی

-

-

تایید

-

19

فاطمه

صدیق فرد

تایید

تایید

-

-

20

مروارید

فروتن

  

تایید

  

 

21

مهدی

فتوح آبادی

تایید

تایید

-

-

22

مرجان

کریمی

تایید

-

-

-

23

آرمیتا

کلانی تهرانی

-

-

تایید

-

24

ملیکا  

کونجانی

-

تایید

-

-

25

علیرضا

کهن

تایید

تایید

-

-