با پایان یافتن مهلت ثبت نام جایزه علمی و بورس تحصیلی پروفسور رضا امید بیگی در حوزه گیاهان دارویی، کارگروه علمی این جایزه تشکیل و اسامی منتخبان مشخص شد.  

در این جلسه آقای دکتر شریف به نمایندگی از بنیاد نخبگان فارس، آقای دکتر جعفری به نمایندگی از دانشگاه یاسوج و علوم پزشکی یاسوج، آقای دکتر کاووسی به نمایندگی از دانشگاه شیراز، آقای مهندس باستان به نمایندگی از شرکت زردبند و آقای فرخی به عنوان نماینده بنیاد نخبگان یاسوج حضور داشتند و به بررسی پرونده های واصله پرداختند.

در بخش جایزه علمی، 25 نفر در سایت مجمع خیران نخبه پرور فارس ثبت نام کرده بودند که از آن میان پرونده چهار نفر به مرحله نهایی راه یافت و نهایتا یک نفر به عنوان منتخب اعلام شد.

در بخش بورس تحصیلی نیز دو نفر از دانش آموزان به عنوان واجد شرایط دریافت بورس تحصیلی معرفی شدند.

شایان ذکر است که جایزه پروفسور رضا امید بیگی با همکاری بنیاد نخبگان یاسوج و نیز شرکت دارویی زردبند برگزار شد و اسامی منتخبین به زودی در مراسمی در یاسوج اعلام خواهد شد.