جناب آقای مهندس عبدالعلی شمس

عضو محترم هیات مدیره مجمع خیران نخبه پرور فارس

اگرچه تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم و اندوه وارده بر خانواده محترم جنابعالی، اما بدینوسیله درگذشت والده گرامی همسر مكرمه تان را خدمت جنابعالی و بازماندگان محترم تسلیت عرض می نماییم و براي آن مرحومه اجر جزیل و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

 

"روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس"