به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس اولین جایزه علمی پروفسور سپاسخواه در حوزه مهندسی آب، به آقای بابک ذوالقدر اصلی تعلق گرفت که همزمان با این برنامه از ایشان تقدیر شد و ایشان جایزه خود را از دستان پروفسور سپاسخواه گرفتند. همچنین از دومین جایزه علمی پروفسور سپاسخواه در ویژه برنامه هفته پژوهش، رونمایی شد.

علاقه مندان و دانشجویان حوزه مهندسی آب می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرایط ثبت نام، به پایگاه اینترنتی مجمع خیران نخبه پرور مراجعه نمایند.

"روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس"