به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، صبح چهارشنبه 28/8/98 اولین دوره انتخابات دبیر شورای توسعه و حمایت در سطح استان فارس، در محل استانداری فارس برگزار شد.

این انتخابات در راستای اجرای ماده شش مصوبه هیات وزیران مبنی بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از استانداری بود که اولین دوره این انتخابات به جهت برگزیدن سمت دبیر شورای توسعه و حمایت در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار گردید.

کیوان نیازی اردکانی، مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس، طی سخنانی شورا را مجددا معرفی و وظایف دبیر شورا را به تفصیل شرح داد و از نمایندگان سمن های حاضر در جلسه خواست تا ارتباط خود را با شورا بیشتر کنند.

سپس کاندیداها به معرفی خود پرداختند. بعد از آن رای گیری انجام شد و نام عبدالعلی شمس و سیامک صاحبی به عنوان اعضای اصلی، و آقای پاسداری به عنوان عضو علی البدل از صندوق درآمد.

گفتنی است شورای توسعه و حمایت وظیفه آموزش و حمایت از سمن ها و سازمانهای مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از استانداری ها را به عهده دارد.