مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی که از جمله طرح های بنیاد ملی نخبگان فارس است و همواره به همت مجمع خیران نخبه پرور فارس برای دانش آموزان شهرستان ها و مناطق محروم شهری برگزار می گردد، این بار نیز با همکاری شفیرانن و استعدادهای برتر تحت حمایت بنیاد نخبگان فارس، مجمع خیران نخبه پرور فارس، شهرداری شیراز، شورای شهر شیراز و آموزش و پرورش فارس برگزار شد.

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول سکونت گاه های غیر رسمی شیراز در این برنامه شرکت کردند و آموزش هایی را در قالب کارگاه های آموزشی با موضوعات مشاهده و ایده پردازی، تفکر واگرا، طوفان ذهن، ارتباط موثر، تکنیک خلاقیت اسکمپر و ... را دریافت کردند.

این دوره مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در روزهای 22 الی 24 آبان ماه 98 در محل کوشک میدان، سرای محله کوشک میدان از ساعت 8 صبح الی 16 برگزار شد.

اختتامیه این برنامه نیز با حضور مسئولان بنیاد نخبگان فارس و مجمع خیران نخبه پرور فارس، شهرداری شیراز و اعضای شورای شهر شیراز در ساعت 16 الی 18 در سالن اجتماعات شهرداری منطقه 5 برگزار شد.

"روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس"