به گزارش روابط عمومی مجمه خیران نخبه پرور فارس، روز سه شنبه 14 آبان ماه 1398، نشستی با حضور دانش آموزان منتخب طرح شهاب سال96 و 97 و والدین آن ها در محل دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.

دکتر فخارزاده از اعضای هیات مدیره مجمع، در یک جلسه دو ساعته، با دانش آموزان گفت و گو و کیفیت برگزاری دوره آموزشی را ارزیابی کردند و نقاط ضعف و قوت دوره از دید دانش آموزان به تفصیل بررسی شد.

برنامه ملی شهاب، برنامه ایست برای کمک به شناسایی استعدادهای دانش آموزان براساس نظریه هوش چندگانه، که توسط وزارت آموزش و پرورش و با نظارت بنیاد ملی نخبگان در حال اجراست.

مجمع خیران نخبه پرور فارس با همکاری حوزه هنری و اداره کل آموزش و پرورش فارس، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت توانمند سازی دانش آموزان منتخب این برنامه در حوزه های هوش کلامی، هوش فضایی و هوش هنری کرده است.

در کنار جلسه گفت و گوی دانش اموزان هم، یک کارگاه 2 ساعته با موضوع "رشد شخصی" برای والدین دانش آموزان برگزار شد و در پایان، جلسه پرسش و پاسخ صورت گرفت و والدین به طرح سوالات تربیتی خود پرداختند.