" اختراع " عبارت‌ست از یک محصول یا فرایند که راه جدیدی را برای انجام کاری فراهم می‌کند یا یک راه حل فنی جدید را برای مشکلی ارائه می‌دهد و گواهی ثبت اختراع  یک حق اختصاصی است که به یک اختراع داده می شود. یک گواهی ثبت اختراع، محافظت برای اختراع مالک گواهی را فراهم می‌کند. حفاظت برای مدت زمان محدودی است که عموماً ۲۰ سال می‌باشد اما بر اساس قوانین کشور ها متفاوت است.
محافظت گواهی ثبت اختراع بدین معناست که اختراع نمی‌تواند بدون رضایت مالک گواهی ، به صورت تجارتی ساخته، مورد استفاده، توزیع یا فروخته شود.

با توجه به اهمیت این موضوع و افزایش اختراعات، مجمع خیران نخبه پرور فارس اقدام به راه اندازی واحد ارائه مشاوره ثبت اختراع، نشان تجاری و طرح صنعتی، به علاقه مندان و مخترعان در جهت حفظ مالکیت مادی و معنوی آثار، طرح و نشان تجاری شان نموده است.

لذا چنانچه اختراع و یا ایده ای دارید، برای مشاوره با متخصصان مجمع خیران نخبه پرور فارس و ثبت و حفظ آن ها، می توانید برای تعیین زمان مشاوره روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9 تا 12 با شماره 362422918-071 تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس