به اطلاع می‌رساند با توجه به عدم کسب حد نصاب لازم برای شرکت در جایزه پروفسور سیدحبیب فیروزآبادی توسط شرکت کنندگان، این جایزه امسال بزگزیده‌ای نخواهد داشت.