به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرورفارس در راستای برگزاری مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان، به همت جمعی از استعدادهای برتر، سفیران بنیاد نخبگان فارس و همکاری بنیاد نخبگان استان فارس، موسسه خیریه علی ابن حمزه (ع) و انجمن مددکاری ایتام مهدی فاطمه (عج) مرحله دوم  مدرسه تابستانه خلاقیت و ایده پردازی در شیراز برای 48 نفر از دانش آموزان مقطع هفتم، هشتم و نهم متوسطه تحت پوشش موسسات مذکور که در مرحله اول برگزیده شدند برگزار گردید.

در این برنامه که در روزهای 22 تا 24 مهر ماه در شیراز برگزار شد جمعی از استعدادهای برتر و سفیران بنیاد نخبگان استان در قالب کارگاه های آموزشی انضباط شخصی، روش ارائه علمی، هنر حل مساله، نگرش پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی، نگرش پژوهشی در حوزه علوم انسانی، تکنیک های خلاقیت، کار گروهی و دورهمی ادبی و هدایت تحصیلی مفاهیم مربوطه را به دانش آموزان آموزش دادند.

در پایان 4 پروژه از جمله انجام یک کار داوطلبانه، تدوین یک پروپوزال علمی، آفرینش اثر در حوزه ادبی و هم چنین مسابقه کتابخوانی برای دانش آموزان مطرح شد تا با اجرا توسط دانش آموزان و ارزیابی آن ها مرحله بعد برنامه برای برگزیدگان اجرایی گردد.