روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) را به همه عاشقان ولایت تسلیت میگوید.