به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور، جلسه شورای اجرایی پنجمین مجمع عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس در روز چهارشنبه 10 مهرماه 1398 در دفتر مدیر عامل مجمع برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اعضای شورای اجرایی برگزار گردید، ریز برنامه های روز مجمع عمومی بررسی و اعضا به بیان نظرات خود پرداختند.

پنجمین مجمع عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، روز پنجشنبه 18 مهرماه 1398 در محل ISC ( پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) و با حضور اعضای مجمع، خیران، مشاوران و مدرسانی که طی یک سال اخیر با این مجمع همکاری داشته اند، برگزار خواهد شد. در این برنامه انتخاب بازرس، رونمایی از سه جایزه به نام بزرگان، گزارشی از عملکرد یک ساله مجمع و گزارش مالی انجام خواهد شد.