در دیدار مدیر عامل مجمع خیران نخبه پرور فارس با مدیر اجرایی بنیاد مریم میرزاخانی، راه های همکاری های دو جانبه پی گیری شد. مریم میرزاخانی یکی از ریاضی دانان برجسته ایرانی و اولین ریاضی دان زن بود که موفق به کسب مدال "فیلدز" ( که از جایزه نوبل نیز ارزشمندتر می باشد) در زمینه ریاضی گردید. با توجه به نحوه شناسایی این بانوی ریاضی کشور در خردسالی توسط یکی از اساتید دانشگاه، پدر ایشان که یک خیر نیک اندیش است با هدف شناسایی، کشف و هدایت استعداد های برتردر حال پی گیری تاسیس بنیادی به نام مرحوم است. اهداف این بنیاد همسو با اهداف مجمع خیران نخبه پرور فارس می باشد.