به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور، اولین جلسه کارگروه علمی دومین جایزه کارآفرینی استاد غلامرضا ذوالانواری، در تاریخ 26 شهریور98، در محل بنیاد نخبگان فارس برگزار شد.

در این جلسه که با حضور دکتر شریف مدیر عامل مجمع خیران نخبه پرور فارس، آقای زاهدیان معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، دکتر مقنی پور استاد دانشگاه شیراز، آقای سجادیان نماینده استاد ذوالانواری، مهندس پرتوآذر و خانم رجبی نماینده مجمع خیران نخبه پرور فارس برگزار شد، مقرر گردید که این جایزه، امسال نیز مطابق سال گذشته در زمینه فرش و صنایع دستی اهدا گردد که در این زمینه آقای زاهدیان قول مساعدت و همکاری دادند.

همچنین مقرر گردید که بورس تحصیلی نیز در سال جاری به این جایزه اضافه گردد.