سومین دوره ارزیابی دانش آموزان طرح شهاب (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) به همت مجمع خیران نخبه پرور و با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی و اداره آموزش و پرورش فارس در تاریخ 28 شهریور ماه 98 در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار گردید. در این دوره، دانش آموزانی که طی ارزیابی معلمان در یکی از حوزه های هوش کلامی ، فضایی و هنری مستعد بوده اند، انتخاب و در این مرحله توسط اساتید حوزه ی هنری مجدد مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 ارزیابی در حوزه کلامی شامل نظم، نثر و طنزنویسی و در حوزه هوش هنری در زمینه های نقاشی و طراحی، خوشنویسی، موسیقی، نمایش و عکاسی صورت گرفت. در این ارزیابی بیش از ۱۰۰ دانش آموز از نواحی ۳ و ۴ آموزش و پرورش شیراز شرکت داشتند. این سومین سالی است که مجمع خیران نخبه پرور با حمایت خیران نیک اندیش به این امر اقدام می کند. مستعدین شناسایی شده ابتدا به مدت یک سال تحت تعلیمات پایه ای در حوزه استعدادی خود با کمک حوزه هنری قرار خواهند گرفت و همزمان در برنامه های نخبه پروری با کمک بنیاد نخبگان استان فارس شرکت خواهند داشت. آنگاه در سال بعد تحت اموزشهای خلاقیت محور در برنامه مدارس فصلی خلاقیت قرار می گیرند و خدمات مشاوره نیز در این مدت توسط متخصصین خیر به آنها بصورت رایگان ارایه خواهد شد.