به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، با هدف ایجاد فضای پرنشاط و معنوی برای استعدادهای برتر و کودکان تحت پوشش بنیاد کودک، آشنایی استعدادهای برتر با فعالیت های بنیاد کودک و جلب مشارکت استعدادهای برتر در فعالیت های خیرخواهانه « برنامه شب بنیاد کودک و نخبگان» به همت مجمع خیران نخبه پرور فارس و بنیاد نخبگان استان فارس با حضور حدود 40 نفر از استعداد های برتر، 40 نفر از کودکان تحت حمایت بنیاد خیریه کودک، جمعی از خیران استان و تعدادی از برگزیدگان طرح دوست علمی بنیاد فارس در محل بنیاد نخبگان فارس برگزار شد. با طنین انداز شدن آوای ملکوتی اذان مغرب، مراسم عبادی و پرشور نماز جماعت برگزار شده و سپس شرکت کنندگان مراسم، در ضیافت افطار شرکت کردند. 
پس از افطار که به همت خیران تامین شده بود، دانشجویان استعداد های برتر در کارگاهی با حضور آقای دکتر کاکایی استاد محترم فلسفه و حکمت دانشگاه شیراز در ارتباط با «اخلاق نخبگی» شرکت کردند و کودکان شرکت کننده نیز در کارگاهی داستانی با عنوان (کنترل خشم) با حضور خانم دکتر فیروز بخت فارغ التحصیل روانشناسی تربیتی شرکت نمودند.          
 پس از کارگاه ها، استعداد های برتر شرکت کننده در برنامه، به همراه کودکان تحت پوشش بنیاد کودک در 5 بازی شامل پانتومیم، دارت، پرتاب توپ، ساخت هواپیمای کاغذی و حدس کلمه و مسابقه نقشه گنج شرکت نمودند و لحظات شاد و به یاد ماندنی را برای این کودکان ایجاد نمودند. همچنین برخی از استعداد های برتر در زمینه ارتباط مستمر بااین کودکان و حمایت های مادی و معنوی از ایشان اعلام آمادگی کردند. 
 همچنین در این مراسم برنامه درخت آرزوها پیش بینی شده بود که هر کدام از کودکان یکی از آرزوهای خود را نوشته و بر درخت آویختند و که به خواست خدا و نیت خیران و استعداد های برتر تمام این آرزو ها شامل دوچرخه، تخت و کمد، کامپیوتر، دوربین عکاسی، کتاب، توپ فوتبال، لباس و ... برآورده گردید.
در پایان برنامه نیز از کودکان برگزیده این مسابقات با اهدای هدیه تقدیر شد.