به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه ­پرور فارس، یک دستگاه آبسردکن توسط این مجمع، جهت استفاده دانش آموزان به مدرسه شهید مومنی واقع در روستای مومن آباد سروستان، اهدا شد.