به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، در تاریخ 12 اردیبهشت ماه 98 ، معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش فارس، رییس آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز، کارشناس ارشد اداره سمپاد، مدیر عامل مجمع خیران نخبه پرور و رییس بنیاد نخبگان فارس، معاون بنیاد نخبگان فارس و رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس، از کارگاه های آموزشی در سه حوزه استعداد کلامی، هنری و فضایی بازدید کردند.

این کارگاه ها به همت مجمع خیران نخبه پرور فارس و با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس، در راستای هدایت و توانمندسازی دانش آموزان منتخب برنامه ملی شهاب سال 96 و 97 در سه حوزه استعدادی کلامی، هنری و فضایی، از نواحی 3 و 4 آموزش و پرورش شیراز، برگزار می گردند.

در این برنامه که توسط مجمع خیران نخبه پرور فارس طراحی و حمایت شده است، دانش آموزان منتخب، با توجه به حوزه استعدادیشان، تحت نظر اساتید برجسته حوزه هنری، در کارگاه های مختلف شامل طراحی و نقاشی، خوشنویسی، موسیقی، عکاسی، شعر و داستان و هوش فضایی توانمند می شوند.

در حال حاضر مرحله مقدماتی این کارگاه ها، با موفقیت در حال برگزاری می باشد و انشا ا... پس از ماه مبارک رمضان مرحله تکمیلی این دوره‌های آموزشی برگزار خواهند شد.

در این بازدید مسئولین از برگزاری این برنامه موفق بسیار قدردانی نمودند و همچنین به دریافت نظرات دانش آموزان پرداختند.

دانش آموزان و والدین آنان نیز در گفتگوی حضوری با بازدیدکنندگان، ضمن بیان نقطه نظرات خود از محتوا و نحوه اجرای این برنامه اظهار رضایت و قدردانی نمودند.