به همت مجمع خیران نخبه پرور فارس و با همکاری بنیاد نخبگان استان فارس، «جایزه تحصیلی دانشجویی امید» طی مراسمی به چهار نفر از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه های استان فارس به نام های خانم الهام کوثری دانشجوی دکتری مهندسی برق و کنترل دانشگاه صنعتی شیراز، آقایان امیرعلی ناصری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه شیراز، صدراله زارعی دانشجوی دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، حافظ مالحی پور دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه شیراز، اهدا گردید.

در این مراسم که در روز یکشنبه 28 بهمن ماه 1397 همزمان با برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه شیراز برگزار گردید، مدیرعامل مجمع خیران نخبه پرور فارس طی سخنانی به معرفی فعالیت های این مجمع پرداخت و با اشاره به محدودیت های بودجه های دولتی، بر ضرورت استفاده از پتانسیل افراد خیر و نیک اندیش در جهت شناسائی، حمایت و هدایت جوانان و نوجوانان مستعد و کمک به اثرگذاری این افراد در جامعه، تأکید کرد.

دکتر شریف ضمن درخواست از واقفین و نیک اندیشان به توجه ویژه به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در ایران گفت: در سال ۲۰۱8 میلادی تنها به 10 دانشگاه برتر آمریکا حدود 8.5 میلیارد دلار توسط افراد خیر و واقفین کمک گردیده است.

دکتر شریف در ارتباط با اهدای این جایزه گفت: به منظور تشویق دانشجویان مستعد و حمایت و هدایت آنها در جهت شکوفایی استعدادهایشان، مجمع خیران نخبه پرور فارس جایزه تحصیلی دانشجویی امید را در قالب بورس تحصیلی به مدت یکسال تحصیلی به دانشجویان شاغل به تحصیل در کلیه مقاطع در دانشگاه های استان فارس که پس از بررسی توسط کارگروه مربوطه در مجمع خیران نخبه پرور حایز بیشترین امتیاز از نظر فعالیت های علمی و پژوهشی شده اند، اعطا می نماید.

شایان ذکر است در پایان این مراسم با حضور رئیس دانشگاه شیراز،  لوح و جایزه تحصیلی امید به برگزیدگان اهدا شد.