به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، در راستای هدایت دانش آموزان مستعد تحت حمایت این مجمع در سه حوزه استعداد کلامی، هنری و فضایی، نشستی با حضور مدیران و کارشناسان حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس و 48 نفر از دانش آموزان منتخب از این سه حوزه استعدادی و اولیاء آنان برگزار گردید.

این برنامه که در قالب تفاهم نامه منعقد بین مجمع خیران نخبه پرور و سازمان حوزه هنری در روز 8 آذر ماه در مکان حوزه هنری برگزار گردید، کارشناسان این حوزه نقطه نظرات خویش را با دانش آموزان و اولیاشان جهت تنظیم برنامه مدون آموزشی در این سه حوزه استعدادی، در میان گذاشتند و با پرسش و پاسخ با آنها به گفتگو پرداختند.

محمد کرم اللهی رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس ضمن معرفی کارشناسان مرتبط با این برنامه هدایتی، اظهار داشت: حوزه هنری پرورش آینده سازان فرهنگ و هنر را وظیفه خویش می داند و ما تلاش کردیم از زبده ترین و نخبه ترین کارشناسانمان به منظور شناسایی و هدایت این استعدادهای برتر در سه حوزه هوش کلامی، هوش هنری و هوش فضایی که در حریم فعالیت های حوزه هنری قرار می گیرد، استفاده کنیم.

در بخش دیگری از این نشست دکتر علیرضا فخارزاده عضو هیأت مدیره مجمع خیران نخبه پرور، گفت: پیرو برنامه ملی شهاب که حاصل حرکتی بسیار مفید و مؤثر توسط بنیاد ملی نخبگان و وزارت آموزش و پرورش است، مجمع خیران نخبه پرور و حوزه هنری نیز در اقدامی مشترک درصدد توانمندسازی مستعدین برتر معرفی شده از این فرآیند هستند.

وی افزود: ابتدا با همکاری حوزه هنری مرحله استعداد سنجی هنری دانش آموزان منتخب صورت گرفت و عزیزان حاضر انتخاب شدند. اکنون در این مرحله برنامه های آموزشی از سوی حوزه هنری فارس تدارک دیده شده است که در این جلسه جهت نحوه اجرای آن با شما عزیزان به مشورت نشسته ایم.

شایان ذکر است پس از تحلیل و بررسی وضعیت زمانی دانش آموزان، با همکاری والدین برنامه آموزشی دانش آموزان منتخب در این سه حوزه استعدادی توسط حوزه هنری با نظارت مجمع خیران نخبه پرور ارائه می گردد.

در ادامه این برنامه بر اساس تقسیم بندی از پیش صورت گرفته، دانش آموزان و والدین آنها با مشاوران خود دیداری داشتند و به صورت فردی مورد مشاوره قرار گرفتند.